Aktivity

  • fyzioterapia – stimulovať správne držanie tela, predchádzať deformitám chrbta
  • „Filipkove dobrodružstvá“ – na podporu zdravej výživy a prevencie proti drogám
  • depistážne vyšetrenie školskej zrelosti formou skupinového skríningu
  • logopedická starostlivosť - narušená komunikačná schopnosť, nesprávna výslovnosť, zajakavosť, atď.
  • korčuľovanie, lyžovanie, plávanie, výlety, exkurzie, ...
# # #
#
#
#
#
#

Krúžky

Podporujeme nadanie a záujmy detí prostrednictvom krúžkovej činnosti.


  • anglický jazyk
  • tanečný krúžok
  • centrá výtvarnej činnosti
  • hudobno-pohybová príprava
#
#
#
#
#
#